Online aanvraagformulier

Speech aanvragen

Soort speech

Omschrijving gelegenheid

Toehoorders

Specifieke wensen speech

Er volgt eerst een uitleg alvorens u uw input kunt leveren

Persoonlijke gegevens & akkoord

Bij de Basis Speech of Spoed Speech nemen wij alleen contact op als verduidelijking of verdere input nodig is. Bij de Speech Plus is een gesprek deel van de service maar rekenen we bijbehorende kosten.

  • Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4
  • Stap 5

Soort speech

Maak een keuze tussen de Basis Speech, Spoed Speech en Speech Plus.

Basis: lengte van 2 bladzijden, binnen 72 uur in de mailbox
Spoed: lengte van 2 bladzijden, binnen 24 uur in de mailbox
Plus: aanvullend gesprek via telefoon/beeldbellen,

Het betreft een

Gelegenheid

Gelegenheid

Het betreft een speech in de

Aard van de speech

Er is ruimte voor een vrolijke noot

Toehoorders

Niveau toehoorders

Dient er rekening gehouden te worden met geloofsovertuiging of levensvisie welke van invloed kan zijn op de inhoud van de speech?

Toelichting indien van toepassing

Overige

Beoogde duur van de speech

Opdrachtgever wenst gebruik te maken van de mogelijkheid de speech eenmaal ter beoordeling digitaal voor te dragen aan the Speech Factory

Omschrijving wensen speech

- Denk hierbij aan info persoon omtrent speech (naam, leeftijd, geslacht) - De rol van de persoon in het leven van zijn/haar omgeving - De rode draad: levensloop en anekdotes (privé/werk) - Terugblik en visie/wensen voor de toekomst.

Licht hier uw wensen toe

Persoonlijke gegevens

Naam

E-mail

Bij de Basis Speech of Spoed Speech nemen wij alleen telefonisch contact op als verduidelijking of verdere input nodig is. Bij de Speech Plus is een gesprek deel van de service maar rekenen we bijbehorende kosten.

Telefoonnummer

Opdrachtgever gaat akkoord met de leveringswaarden

Akkoord leveringswaarden